Inne produkty

Alkilorezorcyny – kompozycja naturalnych alkilorezorcyn (frakcja 270-320oC) jest to mieszanka pochodnych 1,3-benzenodiolu powstałych w trakcie termicznego przetwarzania łupków bitumicznych. Podstawowymi komponentami mieszanki są:
5-metylorezorcyna, 2,5-dimetylorezorcyna i 4,5-dimetylorezorcyna.
Zastosowanie nowatorskiej technologii oczyszczenia alkilorezorcyn, opracowanej przez naszą firmę, pozwoliło wyeliminować z mieszanki substancje wysokowrzące, oleje neutralne oraz substancje nierozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu usunięty został z pierwotnie istniejącej mieszanki uciążliwy odór, utrudniający wcześniej stosowanie produktu w warunkach przemysłowych.

Oczyszczone alkilorezorcyny mogą być używane jako zamiennik tradycyjnie stosowanej w procesach produkcyjnych syntetycznej rezorcyny.

postać Gęsta, klarowna ciecz o barwie bursztynowej do wiśniowej
5-metylorezorcyna , (%) 48 - 65
5-etylorezorcyna, (%) 10 - 12
2,5-dimetylorezorcyna, (%) 8 - 10
rezorcyna, (%) 5 - 7

Oferowane przez naszą firmę naturalne alkilorezorcyny znajdują zastosowanie
w przemyśle:
- gumowym i oponiarskim
- produkcji płyt wiórowych, pilśni i sklejki
- produkcji żywic i klejów

Opakowanie: alkilorezorcyny mogą być dostarczane w cysternach ogrzewanych, beczkach metalowych lub jako 50% roztwór wodny w paletokontenerach.