Żywice węglowodorowe

Żywice węglowodorowe – aromatyczne żywice węglowodorowe, otrzymywane z polimeryzacji aromatycznych frakcji C9. Dostępne są w postaci stałej, w formie płytek o grubości 3-5 mm.
W zależności od temperatury mięknienia posiadamy żywicę w dwóch rodzajach: HR 80 oraz HR 100 (od 80 do 105oC). Żywica nasza znajduje zastosowanie:

- jako surowiec w produkcji farb i lakierów, klejów i mas uszczelniających.
Dodatek żywicy w kompozycjach wpływa na obniżenie lepkości mieszanek,
co ułatwia ich przetwarzanie, poprawia zwilżalność komponentów, poprawia
przyczepność produktu do podłoża. Końcowy wyrób charakteryzuje się
większą odpornością na ciepło, wilgoć oraz na działanie kwasów i alkalii.
- w przemyśle odlewniczym – do wyrobu mas formierskich jako nośnik węgla
błyszczącego.
- w przemyśle gumowym i oponiarskim jako składnik mieszanek polepszający
homogenizację masy oraz zwiększający kleistość.

Oferowane przez nas żywice węglowodorowe nie są zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne i szkodliwe dla człowieka i środowiska.
Stosowne badania przeprowadzone były w akredytowanym laboratorium.