Żywice i paki wytwarzane z oleju z łupków bitumicznych

- żywica polimerowo-bitumiczna B-130 – produkt termicznego przetwarzania specjalnie przygotowanej mieszanki smoły z łupków bitumicznych dodatkowo poddany oksydacji powietrzem. Występuje w postaci bryłek barwy od ciemnobrązowej do czarnej, wielkości do 50 mm.
Zastosowanie: jako spoiwo przy produkcji materiałów ogniotrwałych i mieszanek uszczelniających w przemyśle metalurgicznym.

- pak bitumiczny stały – produkt termicznej polimeryzacji specjalnie przygotowanej mieszanki smoły z łupków bitumicznych. Ma formę bryłek wielkości do 50 mm. Stosowany jest jako środek wiążący przy produkcji mas anodowych, elektrod węglowych i innych wyrobów węglowo-grafitowych.

- pak bitumiczny impregnacyjny – produkt termicznej polimeryzacji specjalnie przygotowanej mieszanki smoły z łupków bitumicznych. Dzięki niskiej masie molekularnej cząsteczek produkt pozwala na głęboką penetrację impregnowanych wyrobów grafitowych, ogniotrwałych i innych. Dostarczany w stanie stopionym w cysternach samochodowych.

Oferowane przez nas produkty wytwarzane z łupków bitumicznych w odróżnieniu od podobnych produktów pochodzenia koksochemicznego nie są zaklasyfikowane jako substancje toksyczne, niebezpieczne dla człowieka i środowiska oraz ulegają biodegradacji.
Stosowne badania przeprowadzane były w akredytowanych laboratoriach.